تا یه چیزی!

تا حرف نزنیم یاد نمی‌گیریم
تا بحث نکنیم درک نمی‌کنیم

تا نبینیم نخواهیم فهمید
تا نشنویم مقایسه و انتخاب درستی نخواهیم داشت

تا تمرین نکنیم پیشرفتی نخواهد بود
تا به آموزش به شکل جدی نیندیشیم آینده‌ای در کار نیست

و تمام اینها با مطالعه و انتخاب‌های عاقلانه و صحیح
و مشاوره با آگاهان در هر زمینه

فقط و فقط پذیرفتنی و دست یافتنی است.
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال