گاهی...

گاهی وقت‌ها یک چیزهایی ته دل آدم می‌جوشد!
ناخودآگاه چیزهایی به ذهن هجوم می‌آورند...

تو را به جاهایی می‌برند که فکرش را هم نمی‌کردی
به سال‌های دور...

حتی آدم‌های خیلی خیلی دور!
بعضی وقت‌ها به غم ختم می‌شوند

و گاهی به هیجان...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال