رتبه اول

مدت‌ها بود می‌خواستم در مورد یک موجود با ارزش مطلبی بنویسم
خیلی فکر کردم و سرتاسر عمر کره زمین را از نظر گذراندم

به این می‌اندیشیدم بالاترین امتیاز را برای حیات و مرگ یک جاندار محاسبه کنم
موجودی که چند ویژگی غیر قابل انکار داشته باشد

اول اینکه صلح جو باشد
با این توصیف بسیاری از جانوران حذف خواهند شد

اولین دلیت شامل انسان (اشرف مخلوقات) شد
چون از ابتدای پیدایش تا همین امروز خباثت و قتل و غارتی نبوده مگر اینکه بنامش ثبت شده!

در مورد به اصطلاح حیوانات باید به وضوح گفت که آنها نیز حداقل در پروسه غذا خوردن قتل و غارت شاملشان می‌شود

گرگ و کوسه و از این قبیل معروف‌ترین مثال‌هاست

آب و خاک نیز موجودند، اما در لیست آنهایی که تغذیه و تولید مثل می‌کنند نیست
ممکن است دانشمندان محیط زیست دلایل علمی بیاورند و...

اما این یک مقاله علمی نیست، یک مطلب کوتاه در مورد ارزیابی جانوران است
در انتها به گیاه یا بهتر است دقیق‌تر اشاره کنم به درخت رسیدم

موجودی که تغذیه و تولید مثل را در چرخه حیاتش تجربه می‌کند
اما هیچگاه به شکار نمی‌رود، همنوع خودش را قتل عام نمی‌کند

دسیسه چینی و غارتی در تاریخچه‌اش نمی‌بینیم
و از همه مهمتر بهترین و امن‌ترین دوست بشریّت و حیوانات بوده و خواهد بود

هیچگاه عصبانی نمی‌شود، پرخاش نمی‌کند، صدایی تولید نمی‌کند که ایجاد ترس و وحشت کند
سایه گستر و بارده است، امنیّت ایجاد می‌کند و هیچگاه به فکر انتقام از انسان‌ها نبوده

در حالیکه ما بی‌رحمانه آنها را نابود کرده‌ایم
فراموش نکنیم که نفس کشیدن ما به آنها بستگی دارد

خلاصه کلام اینکه چقدر ما...
هیچی!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال