پست

منظورم بسته‌های پستی نبود! شاید بسته‌های دیگری هم باشند...

مثل بسته‌های دربسته! بسته‌های پیشنهادی...

اول همه اینها در بسته‌اند، سپس باز و هویّتشان آشکار می‌شود!

همه در بسته‌ها بد نیستند، می‌توان به درستی اشاره کرد به اینکه ما را غافلگیر هم خواهند کرد حتی!

چطور؟ خب خودت هم می‌توانی امتحان کنی...

فرض کن الان در یک موقعیت دربسته و یا بهتر بگویم بن‌بست واقع شده‌ای... یا فرصت‌های بسیار نابی در انتظار توست...

و یا مانند بسیاری به فکرت خطور خواهد کرد... بدبخت شدم... راهی ندارم... عاقبت کار روشن است و...

در حالیکه یقین دارم چنین نیست! تو انتخاب خواهی کرد که پایان چه باشد...

اگر بزدل باشی و... درست حدس زده‌ای، سرنوشتت شکست خواهد زایید!

اما اگر هیجان را دوست داری و عاشقی! پس دست به انتخاب‌های روی میز سرنوشتت بزن...

تو انتخاب کن، قبل از اینکه انتخاب شوی، آری به همین سادگی.

قفل‌ها همیشه هم بد نیستند، شاید قفل شده تا سالم و دست نخورده به دست تو برسد.

و اگر تو هم از آن استفاده نکنی... مطمئن باش سهم باهوش‌تر و جستجوگرتر از تو خواهد شد.

چرا امتحان نمی‌کنی؟

تو می‌تونی...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال