فکر می‌کنم!

 احساس می‌کنم در کودکی مانده‌ام

شاید هم دلم نمی‌خواد ازش جدا بشم...

نمیدونم!


چیزی که میدونم اینه که دوس دارم همونی باشم که هستم

نه چیزی که بقیه می‌خوان!

نفسی عمیق در میان گیاهان و درختان

قدمی در پی قدم دیگر در پیاده‌روی


خوشحالی از موفقیتی هر چند ناچیز از دید دیگران

اما خودم باشم

خود خود خودم


من منم با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایی که از خودم سراغ دارم


با خودم صادقانه روبرو بشم

من خودمو دوس دارم و این به کسی مربوط نیست!

جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال