تمیز باشیم!

چسناله کردن هم بخشی از زندگیست
فقط یک نکته در آن نهفته!

لدفن چسناله‌هایتان را در صورت بقیه قی نکنید
همین!

وقتی مسواک می‌زنیم و یا دهان شویه استفاده می‌کنیم
وقتی که از وسیله‌های تمیز کننده دیگر برای بدن بهره می‌گیریم

در مقابل دیگران بدنمان را تمیز نمی‌کنیم
ولی تا دلتان بخواهد دیده‌ایم

در حالت عصبانیت!
آنچه در درون داشته مانند زباله بر پیکر دیگران ریخته...

امکان ندارد عصبانی شوم مگر اینکه پس از مدتی کوتاه
شرمنده، شرمنده و شرمنده نشده باشم

حالم از خودم به هم می‌خورد
باور کن!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال