خودم!

به قسمت‌هایی از خودت...
آنجا که هیچوقت سراغشان را نمی‌گیری

تاریکند نه!
نوری بتابان...

حرکتی کن و تغییر را ببوس...
شرایط را بسنج

البته نقشه‌ای باید داشته باشی
آنچه می‌اندیشیده‌ای و برایش هزینه کرده‌ای

کجای کار می‌لنگد!
قسمت این نبوده...

شاید تو چنین قسمتی را برای لم دادن برگزیده‌ای
اینجا که هستی و آنجا که باید باشی

فاصله‌ها را پر کن
از همین الان...

به زودی آنجا که باید باشی خواهی بود
شک نکن...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال