توییتر

توییتر رو دوست دارم به دلایلی!
تالاری سرشار از سکوت

گردش خزنده افکار و هیاهوی سایلنت ایده‌ها
یکی از خرید و گرونی و ورود جنس جدید و یا بی‌کیفیت در بازار پرده برمی‌داره

دیگری تغییرات سیاسی داغ رو با هیجان توصیف می‌کنه

ناگهان شعری زیبا و عاشقانه افکارت رو به سمت بوسه‌ای گرم در خاطره‌های دور...
تصویری می‌آید از گربه‌ای ملوس و خوشرنگ...

هشتگ‌ها نیز یک خط در میان آبی پر رنگ می‌درخشند
روان بگویم! جریان نرمی از احساس و اندیشه میان دیده و منطق تردد می‌کند

خب کجا بودیم!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال