تفریح

شاید فقط شاید روزی برسد که خستگی‌ام در برود!
خسته اندودم

مدت زیادیست که به خودم بدهکارم
نه مسافرتی رفته‌ام و نه تفریحی...

از روانم شرمنده‌ام
پولی در کار نیست و هیچ...

شاید روزی تفریحی در این نزدیکی بر تن خسته‌ام...
بیاراید روانم را...

شاید...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال