سیب‌زمینی

شما به یه سیب زمینی ابراز علاقه کن...
خودش رو چیپس می‌کنه برات!

البته همه هم اینطوری نیستن‌ها
بعضی‌ها فقط...

حداقل من توی عمرم کسی رو ندیدم که بهش ابراز علاقه کنی
و ایشون شما رو پشیمون نکرده باشه از...

ولش کن بابا...
خب کجا بودیم...

آره سیب زمینی!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال