شجاعت

یک تعریف از شجاعت هم هست که قابل توجه بود...

افلاطون از زبان سقراط درباره شجاعت میگه:
چیزی به اسم شجاعت وجود نداره!

یا می‌دونه که جون سالم به در می‌بره...
که میشه دانایی

یا نمی‌دونه که بهش می‌گن حماقت!
به همین سادگی
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال