لاشی

درسته...
لاشی...

اصلن خوشنام و مؤدبانه نیست
ولی متاسفانه بسیار پر کاربرد!

چقدر آدم باید مزخرف باشد
که طعم سلیقه‌اش گرایش به این واژه داشته باشد

لاشی پسند...
تا چشم کار می‌کند اطرافیانت از این مدل باشند

وقتی از او سوال کردم چرا؟
گفت: آخه بقیه حوصله سربرن!

دقت کنین!
آدم‌های مفید و مثبت و درستکار و خیراندیش براش بورینگ به حساب میان...

توجه فرمودین؟!
چی بگم؟!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال