کمی دور

از خستگی دارم می‌میرم!
مدت زیادی است که مدام کار می‌کنم و استراحت نکرده‌ام

منظورم اینه که روزهای تعطیل هم مشغول کار بوده‌ام
خب سخت است و باید کار کنم و کار و کار...

خیلی دلم می‌خواهد یک مسافرت کوتاه و به یاد ماندنی با یک رفیق...
خلاصه بگویم...

چای و استراحت و طبیعت و صدای پرندگان و تنفس در جایی دور از روزمرگی‌ها
همین دیگه...

لابد انتظار داری بگم کباب و رباب و این جور چیزا...
نه عزیز من...

آنقدرها پولدار نشده‌ام هنوز
شاید...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال