هیجان

تصمیم‌های سخت، گاهی اوقات هیجان انگیزند!
با خانمی امروز صحبت بود...

تصمیم گرفته بود در کنار فعالیت‌های روزانه‌اش
یادگیری یک هنر و یا نوشتن وبلاگ شخصی‌اش را کلید بزند

چنان با هیجان توصیف می‌کرد که فکر کردم پروژه‌ای در کار است!
در حالیکه فقط یک تجربه جدید را بررسی می‌کردیم

گفتم این را در جغرافیای تصمیم‌گیری نمی‌شود به حساب آورد
نوعی تجربه همراه با فراز و فرود فردیست

ایشون اصرار داشت که تصمیم مهمی است که باید آن را عملی کند
خب شاید برای او تصمیم مهمی باشد

اما برای دیگران...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال