اشتباه

نگو که اشتباهی مرتکب نشده‌ای که دلخور می‌شوم!
همه ما اشتباهاتی داشتیم

هنوز هم داریم!
اما چند بار به اونها فکر کردیم

چند بار معذرت خواهی کردیم؟
چند بار رفتارمون رو مرور کردیم و پی‌بردیم؟

آفرین...
ما اصلن تمایلی به معذرت خواهی کردن نداریم

شاید بخاطر اینه که توی خونمون نیست!
خب باید تمرین کنیم

از همین امروز
همین الان!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال