بیماری

حالم بده...
به هیچ وجه از خودم راضی نیستم

ثانیه ثانیه که می‌گذرد احساس می‌کنم وقتم دارد تلف می‌شود!
چون هیچ کاری نمی‌توانم انجام بدهم

همین!
شاید احساس الکی و مزخرفی باشه

ولی اینطوری هستم دیگه!
چیکار کنم...

شاید باید استراحت کنم
مدتهاست که استراحت نکرده‌ام

شب و روز کار کرده‌ام
بدون تعطیلی و توقف

این هم مدلی از زندگیست
تو چی؟!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال