برزخ

در بسیاری از موارد حق با من بوده شاید!

اما باز هم ترجیح می‌دهم که رعایت ادب را ترک نکنم

در بسیاری از اوقات وقتی مشغول فکر کردن و یا انجام کاری دقیق هستم
تصورات و کابوسی از گذشته‌ام اذیتم می‌کند

در حالی‌ که مقصّر نبوده‌ام حتی!
اما برزخ را بارها و ساعت‌ها تجربه کرده‌ام

امیدوارم کمتر دچار چنین حالت‌هایی بشوم
بی‌تقصیرم...

برزخ از آنچه می‌اندیشیم به ما نزدیکتر است!

همین جا در میان...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال