شروع

باید از یک جایی شروع بشه...
و به هدف‌ تعیین شده برسه

باید از جا بلند شی...
برنامه ریزی به تنهایی نع

کمی شهامت...

شاید هم خیلی از اون لازمه تا حرکت کنی...
بیندیشی و باز به مسیر ادامه بدی

هیچ راهی بن بست نیست
همیشه راهی برای گذر از موانع هست

اما تو به اون توجه نکردی و کشف نشده
اما حتمن هست...

دستکم پیدا میشه، اما الان نچ...
وقتی گیر می‌کنی و راهی نیست و سر درگم و حیرونی

درسته...

همون موقع باید با دقت بیشتری دنبال سوزن تو انبار کاه بگردی!
درسته که حالت خوبی نیست...

ولی موفقیت و کسب نتیجه، شیرینی موندگاری داره
باید یک توقف و دلیل برای بن بست باشه تا راه حل خودنمایی کنه...

همیشه وقتی مرور می‌کنی، مشکلات قبلی که مدتها...
و یا سالها پیش گذروندی، متوجه میشی...

درسته، الان که ماهها... سالها گذشته، جوری در اون خاطرات میلغزی که نشئه می‌شی...
درسته؟! ...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال