برزخ

 در بسیاری از موارد حق با من بوده شاید!

اما باز هم ترجیح می‌دهم که رعایت ادب را ترک نکنم


در بسیاری از اوقات وقتی مشغول فکر کردن و یا انجام کاری دقیق هستم

تصورات و کابوسی از گذشته‌ام اذیتم می‌کند

در حالی‌ که مقصّر نبوده‌ام حتی!

اما برزخ را بارها و ساعت‌ها تجربه کرده‌ام


امیدوارم کمتر دچار چنین حالت‌هایی بشوم

بی‌تقصیرم...


برزخ از آنچه می‌اندیشیم به ما نزدیکتر است!

همین جا در میان...